Certificate de urbanism 2012

„.ucwords(str_replace(„_”,” „,rtrim($file,”.pdf”))).”

„;
}
}
closedir($handle);
}
?>